Mynd i'r cynnwys

Facebook Cwm Penmachno

Hoffech chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau yng Nghwm Penmachno? Mae gan y pentref dudalen Facebook.
(Nid yw Cyngor Cymuned Bro Machno yn gyfrifol am y cynnwys ar y dudalen Facebook).

Cover for Cwm News
635
Cwm News

Cwm News

Cwm News page for the community of Cwm Penmachno, Betws-y-Coed, North Wales.

6 diwrnod yn ôl

Cwm News
Hoffai rhywun yn yr ardal wybod a oes unrhyw un lleol sy'n mynd â chŵn am dro neu sy'n gwneud ymweliadau cartrefi yn ystod y dydd? Rhowch sylwadau isod os gallwch helpu 👇🏻 Diolch.---Someone in the area would like to know if there is anyone local who takes dogs for a walk, or does homes visits, during the day? Please comment below if you can help 👇🏻 Diolch ... Gweld MwyGweld Llai

2 wythnos yn ôl

Cwm News
Penmachno 😊Barbeciw - dydd Gwener nesaf (14 Mehefin)🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔Barbecue - next Friday (14 June) ... Gweld MwyGweld Llai

2 wythnos yn ôl

Cwm News
Diwrnod y Wennol Ddu - dydd Gwener 28 Mehefin 2024 😀 ... Gweld MwyGweld Llai

2 wythnos yn ôl

Cwm News
Today!Bydd cwpl o ddigwyddiadau yn digwydd ym Mhenmachno nos Iau!2. Helfa Drysor CerddedCychwyn o’r Hwb o 5.30 ymlaen. Raffl gyda elw at Ysgol Penmachno. Pitsa ar gael ar ôl yr helfa.---A couple of events will be happening in Penmachno on Thursday evening.2. Walking treasure huntStarting from the Hwb - 5.30 onwards. Raffle to raise money for the school. Pizza available aftwards. ... Gweld MwyGweld Llai

3 wythnos yn ôl

Cwm News
A great night of music, coming up next Saturday 😊 ... Gweld MwyGweld Llai