Mynd i'r cynnwys

Gwybodaeth leol

Gwasanaethau Brys

  • mewn argyfwng, i gysylltu â’r heddlu, gwasanaeth tân, ambiwlans neu achub mynydd ffoniwch 999
  • galwadau eraill i’r heddlu ar 101 neu Heddlu Gogledd Cymru ar 0300 330 0101
  • mae’r swyddfa heddlu agosaf yn Ffordd yr Orsaf, Llanrwst LL26 0DF ffôn: 01492 640222

Meddygol

Meddyg: Mae’r feddygfa agosaf yn Ffordd Gethin, Betws-y-coed LL24 0BP.  ffôn:  01690 710205
Oriau agor arferol: 8.00 tan 6.00, Llun – Gwener

  • Rhif tu allan i oriau: 0300 123 5566
  • Galw Iechyd Cymru (NHS Direct): 0845 46 47
  • Ysbyty: yr ysbyty agosaf gydag Adran Achosion Brys (24 awr) yw Ysbyty Gwynedd, Bangor LL57 2PW.  ffôn: 01248 384384
  • Mae Uned Mân Ddamweiniau  (8.00a.m. – 10.00p.m.) yn Ysbyty Llandudno, Llandudno LL30 1LB.  ffôn: 01492 860066

Os nad ydych yn siŵr a ddylech chi fynd i’r Adran Achosion Brys neu beidio, ffoniwch Galw Iechyd Cymru am gyngor ar 0845 46 47.

 

Cyngor Sir Conwy

Prif Swyddfa:  Bodlondeb, Conwy LL32 8DU   ffôn: 01492 574000      conwy.gov.uk
rhifau cysylltu brys tu allan i oriau:   ffyrdd – 01248 680033  materion eraill – 01492 515777

Parc Cenedlaethol Eryri

 Prif Swyddfa:  Swyddfa’r Parc, Penrhyndeudraeth LL48 6LF  ffôn:  01766 770274     eryri-npa.gov.uk
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw’r awdurdod cynllunio ar gyfer ardal Bro Machno.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae gwasanaeth bysiau rheolaidd i Benmachno a Chwm Penmachno o Lanrwst a Betws-y-coed.  Mae’r orsaf reilffordd agosaf ym Metws-y-coed.
Am wybodaeth am amserlenni trên a bysiau gweler Conwy.gov.uk (teipiwch cludiant cyhoeddus) neu traveline-cymru.info.

 Tacsis

 Ceir-Pennant:  01690 750377
Betws Cars: 01690 710143
JMJ Travel (Menyn’s): 01492 642422
Gary Court: 01492 642037