Mynd i'r cynnwys

Toiled Cyhoeddus Penmachno

Y Toiled Cyhoeddus Penmachno

Lle6 Penmachno

(You can give feedback or report a problem with the public toilet in English, here)
Yn 2017, cymerodd Cyngor Cymuned Bro Machno gyfrifoldeb am berchnogaeth y toiled cyhoeddus ym Mhenmachno. Mae’r toiled yn costio mwy na £1,200 y flwyddyn i’w redeg ac mae’n cael ei lanhau a’i gynnal yn bennaf gan wirfoddolwyr.

Os ydych wedi darganfod problem neu os ydych am roi adborth am y toiled, llenwch y ffurflen isod:


    Os oes, ni fydd y Clerc yn rhannu eich enw gydag unrhyw un arall