Mynd i'r cynnwys

Cysylltu

Mae croeso i chi gysylltu â’r cyngor drwy’r Clerc, Daniel Tomos.

Y ffordd orau yw anfon neges:


  Os oes, ni fydd y Clerc yn rhannu eich enw gydag unrhyw un arall

  Os yw’n well gennych, gallwch ffonio:
  01690 760551

  Neu ysgrifennu at:
  Cyngor Cymuned Bro Machno
  Benar
  Penmachno
  BETWS-Y-COED
  LL24 0PS