Mynd i'r cynnwys

Ariannol

Mae’r hawl sydd gan gynghorau cymuned a thref i godi archebiant ar y dreth gyngor yn un o’r pwerau mwyaf sylweddol sydd ganddynt. Mae’n sicrhau incwm cyson i’w ail-fuddsoddi yn y gymuned er lles y gymuned.

Incwm y cyngor yn 2024-25 yw £11,431 y flwyddyn sy’n cael ei gasglu gan Gyngor Sir Conwy fel rhan o Dreth y Cyngor.

Adroddiad Ariannol: Mae’r cyngor yn llunio Ffurflenni Ariannol blynyddol sy’n cael eu harchwilio gan archwilwyr swyddogol a benodir gan Lywodraeth Cymru.

Mantolen 2022-23 // Archwiliad wedi’i gwblhau 2022-23
Mantolen 2021-22 // Archwiliad wedi’i gwblhau 2021-22
Mantolen 2020-21 // Archwiliad wedi’i gwblhau 2020-21
Mantolen 2019-20
Mantolen 2018-19 // Archwiliad wedi’i gwblhau 2018-19
Mantolen 2017-18
Mantolen 2016-17