Mynd i'r cynnwys

Cyfarfodydd a Chofnodion

Cysylltwch â’r cyngor drwy’r clerc (yma)

Cynhelir cyfarfodydd bob yn ail fis. Mae dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod nesaf wedi’i ysgrifennu isod. Cynhelir cyfarfodydd ychwanegol ac is-bwyllgorau yn ôl yr angen.

Mae hawl gan unrhyw aelod o’r cyhoedd i fynychu cyfarfod ond nid oes hawl ganddynt i gyfrannu at y drafodaeth.  Gellir gofyn i’r cyhoedd adael y cyfarfod os bydd rhai materion penodol o natur gyfrinachol dan ystyriaeth.

Cyfarfod nesaf:

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor Cymuned nos Iau 11 Gorff, 7.30 yng Nghanolfan Gymunedol Shiloh, Cwm Penmachno

  1. Croeso ac Ymddiheuriadau am Absenoldeb
  2. Datganiad o Fuddiant
  3. Derbyn Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf
  4. Adroddiad Elusen Cymorth Mewn Angen Plwyf Hanesyddol Penmachno
  5. Materion yn Codi o’r Cofnodion Blaenorol (nid fel arall ar yr agenda)
  6. Gohebiaeth
  7. Adroddiad Cyllidol
  8. Materion Cynllunio
  9. Materion eraill

Nodwch y gall Cyngor Cymuned Bro Machno recordio sain neu ffilmio’r cyfarfod hwn. Gan y gellir cynnwys eich delwedd yn y recordiad, trwy fynd i mewn i’r ystafell gyfarfod rydych yn cydsynio i gael ei ffilmio ac i ddefnydd posibl o’r delweddau hynny ac unrhyw recordiadau sain.

Cofnodion Drafft:

Cofiwch nad yw’r cofnodion wedi’u cymeradwyo ac yn amodol ar newid.

Cofnodion Drafft – 09 Mai 2024

Cofnodion:

Cofnodion- 07 Maw 2024

Cofnodion- 11 Ion 2024

Cofnodion- 23 Tach 2023

Cofnodion – 12 Medi 2023

Cofnodion – 11 Gorff 2023

Cofnodion – 09 Mai 2023

Cofnodion – 13 Maw 2023

Cofnodion – 10 Ion 2023

Cofnodion – 10 Tach 2022

Cofnodion – 08 Medi 2022

Cofnodion – 14 Gorffennaf 2022

Cofnodion – 12 Mai 2022

Cofnodion – 17 Maw 2022

Cofnodion – 13 Ion 2022

Cofnodion – 11 Tach 2021

Cofnodion – 09 Medi 2021

Cofnodion – 15 Gorffennaf 2021

Cofnodion – 20 Mai 2021

Cofnodion – 18 Maw 2021

Cofnodion 48 – 280121

Cofnodion 47 – 261120

Cofnodion 46 – 070920 

Cofnodion 45 – 120320

Cofnodion 44 – 300120

Cofnodion 43 – 141119

Cofnodion 42 – 120919

Cofnodion 40 – 160519

Cofnodion 39 – 140319

Cofnodion 38 – 170119

Cofnodion 37 – 081118

Cofnodion 36 – 130918

Cofnodion 35 – 120718

Cofnodion 34 – 160518

Cofnodion 33 – 080318

Cofnodion 32 – 110118

Cofnodion 31 – 091117

Cofnodion 30 – 140917

Cofnodion 29 – 130717

Cofnodion 28 – 110517

Cofnodion 27 – 090317

Cofnodion 26 – 260117

Cofnodion 25 – 181016

Cofnodion 24 – 140116

Cofnodion 23 – 291015

Cofnodion 22 – 170915

Cofnodion 21 – 300715

Cofnodion 20 – 110615

Cofnodion 19 – 140515

Cofnodion 18 – 120315

Cofnodion 16 – 131114

Cofnodion 15 – 110914

Cofnodion 14 – 100614

Cofnodion 13 – 080514

Cofnodion 12 – 200314

Cofnodion 11 – 090114