Skip to content

Cwm Penmachno Facebook

Would you like an update on events in Cwm Penmachno? The village has a Facebook page.
(Cyngor Cymuned Bro Machno is not responsible for the content on the Facebook page).

Cover for Cwm News
635
Cwm News

Cwm News

Cwm News page for the community of Cwm Penmachno, Betws-y-Coed, North Wales.

6 diwrnod yn ôl

Cwm News
Hoffai rhywun yn yr ardal wybod a oes unrhyw un lleol sy'n mynd â chŵn am dro neu sy'n gwneud ymweliadau cartrefi yn ystod y dydd? Rhowch sylwadau isod os gallwch helpu 👇🏻 Diolch.---Someone in the area would like to know if there is anyone local who takes dogs for a walk, or does homes visits, during the day? Please comment below if you can help 👇🏻 Diolch ... Gweld MwyGweld Llai

2 wythnos yn ôl

Cwm News
Penmachno 😊Barbeciw - dydd Gwener nesaf (14 Mehefin)🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔Barbecue - next Friday (14 June) ... Gweld MwyGweld Llai

2 wythnos yn ôl

Cwm News
Diwrnod y Wennol Ddu - dydd Gwener 28 Mehefin 2024 😀 ... Gweld MwyGweld Llai

2 wythnos yn ôl

Cwm News
Today!Bydd cwpl o ddigwyddiadau yn digwydd ym Mhenmachno nos Iau!2. Helfa Drysor CerddedCychwyn o’r Hwb o 5.30 ymlaen. Raffl gyda elw at Ysgol Penmachno. Pitsa ar gael ar ôl yr helfa.---A couple of events will be happening in Penmachno on Thursday evening.2. Walking treasure huntStarting from the Hwb - 5.30 onwards. Raffle to raise money for the school. Pizza available aftwards. ... Gweld MwyGweld Llai

3 wythnos yn ôl

Cwm News
A great night of music, coming up next Saturday 😊 ... Gweld MwyGweld Llai