Skip to content

Updates

Would you like to stay up-to-date with events in Penmachno or Cwm Penmachno?
The Community Council has a Facebook page (below).
The villages also both have Facebook pages.
(Cyngor Cymuned Bro Machno is not responsible for the content on the Penmachno and Cwm Penmachno Facebook pages).

View the Penmachno page here (you do not need a Facebook account)

Penmachno

View the Cwm Penmachno page here (you do not need a Facebook account)

Cwm Penmachno

The Community Council’s Facebook page

Cover for Cyngor Cymuned Bro Machno
32
Cyngor Cymuned Bro Machno

Cyngor Cymuned Bro Machno

Mae’r Cyngor Cymuned Bro Machno yn gwasanaethu cymunedau Penmachno a Chwm Penmachno

3 wythnos yn ôl

Cyngor Cymuned Bro Machno
Cadw ein cymuned yn ddiogel.Dangosodd arolwg cyflymder diweddar ym Mhenmachno fod 40% o gerbydau yn cael eu gyrru'n gyflymach na 30mya o fewn y parth 20mya. Gobeithio y bydd yr arwydd newydd yn y pentref yn gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb drwy atgoffa gyrwyr i arafu.Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, diolch am osod yr arwydd i ni. ---Keeping our community safe.A recent speed survey in Penmachno showed that 40% of vehicles were being driven faster than 30mph within the 20mph zone. The new sign in the village will hopefully make our roads safer for everybody by reminding drivers to slow down.With thanks to Conwy County Borough Council for installing the sign for us. ... Gweld MwyGweld Llai

4 wythnos yn ôl

Cyngor Cymuned Bro Machno
Dy bleidlais ydy dy lais di.Wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio? Mae'n cymryd 5 munud.Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ydy 18 Mehefin a'r dyddiad cau ar gyfer cais pleidlais bost ydy 5pm 19 Mehefin.www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio---Your vote is your voice.Have you registered to vote? It takes 5 minutes.The deadline for registration is 18 June and the deadline for a postal vote application is 5pm 19 June.www.gov.uk/register-to-vote ... Gweld MwyGweld Llai

4 wythnos yn ôl

Cyngor Cymuned Bro Machno
Mae cofnodion diweddaraf y Cyngor Cymuned bellach ar-lein.www.cyngorbromachno.cymru/cyfarfodydd/The latest Community Council minutes are now online. ... Gweld MwyGweld Llai
Mae'r Cyngor Cymuned yn falch iawn o gyhoeddi ei fod wedi llwyddo yn ddiweddar i sicrhau mwy na £10,500 ar gyfer cwpl o brosiectau cymunedol. Mwy o fanylion i ddod...😀---The Community Council is very pleased to announce that it has recently been successful in securing more than £10,500 for a couple of community projects. More details to come... 😀 ... Gweld MwyGweld Llai
Mae eich Cyngor Cymuned wedi trefnu hyfforddiant diffibriliwr i chi. ❤️Dydd Mawrth 21 Mai. 4.30-6pm.Neuadd Ty'n y Porth. Croeso i bawb.---Your Community Council has arranged defibrillator training for you. ❤️Tuesday 21 May. 4.30-6pm.Neuadd Ty'n y Porth. Everyone's welcome. ... Gweld MwyGweld Llai